Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem programu nr IJZC/85 2 3 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania budżetu z Luksemburskiego Funduszu Spójności

Agenda debata podczas konferencji przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena wpływu środków pomocowych (w tym RPO WŁ) na rozwój turystyki, sportu, rekreacji i kultury w regionie łódzkim
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Imprezy Integracyjne
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Analiza użyteczności Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Ocena wpływu realizowanych form wsparcia na sytuację uczestników projektów w okresie: 3 – 6 – 12 miesięcy po zakończeniu korzystania ze wsparcia w ramach Priorytetów: VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie małopolskim
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja cementu
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: włocławski oraz m. Świnoujście

  Upoważnieni beneficjenci to: CENTRA S.A., Zakłady Hydrauliki Siłowej ZHS S.A., NQ-SYSTEM – Awaryjne otwieranie dzrzwi samochodowych i zamków, Stacja Kontroli Pojazdów Ponicki Diagnostic, „AZART S.C.- Telekomunikacja” , „TS SYSTEMS” , BioInfoBank Sp. z o. o., Elhurt sp. z o.o., INFO-PROJEKT IT , MBS Partners Polska sp. z o. o., Specjalistyczna Firma Ortopedyczna MED – ORTH Sławoj Nowak, Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka, EDPOL Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Export Import Edward Dąbrowski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST , Gabinet Weterynaryjny SUPERVET

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *