Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr BZZ/79 5 6 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania środków z Amerykańskiego Trustu Oświatowego

Harmonogram dyskusja w czasie konferencji zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Analiza prawidłowości doboru wskaźników monitorowania dla PO IG
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotele NaSzkolenia Wyjazdowe
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Społeczne, gospodarcze i środowiskowe efekty projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej PO IiŚ
 • Badanie ścieżek prowadzących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do zatrudnienia w ramach Działania 1.5 SPO RZL 2004-2006
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja motocykli
 • Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
 • Sprzedaż hurtowa mebli biurowych
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Działalność organizatorów turystyki
 • Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: zielonogórski oraz kwidzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Instalcji Przemysłowych i Sanitarnych „INSTAL” S.A., Trans-Konspol Sp. z o.o., „STRADA” Sp. z o.o., Wywóz Nieczystości Plynnych Robert Dobrowolski, Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.C. , Telewizja Kablowa „KORRES” S.C. Mariusz Kowalski, Janusz Sejda, Academio sp. z o.o., CEZAR , Investi Paweł Cielecki, MICROMEX Zakład Telekomunikacji i Systemów Mikrokomputerowych Andrzej Argasiński, PROJECT77 , Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Witoplast Witold Kisieliński Michał Kisieliński Spółka Jawna., Alba Thyment Sp. z o.o., ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW I WARZYW VORTUMNUS , Drona Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *