Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr MOK/49 9 2 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Bałtyckiego Funduszu Społecznego

Agenda debata w czasie warsztatu obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Analiza efektywności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu podyplomowego Hotel Na Szkolenia w Krakowie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczących z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki” – raport z pierwszej sesji badawczej
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie wpływu w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania
 • Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wieluński oraz ropczycko-sędziszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A., Zakłady Akumulatorowe „ZAP” Piastów S.A., „GEMAR-UMECH” Sp. z o.o., DRUKARNIA MULTIPRESS Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna, Zakład Montażu Sieci Kablowej Maciej Wachowicz, „TWÓJNET.PL” , Centrum My i Nasze Dziecko Katarzyna Mysłowska, Cyfral Chabelska i Wspólnicy Sp. J., GLOBAL POLLENA S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, NBG , Planowanieonline.pl Tomasz Perkowski, Wytwórnia Zbiorników Andrzej Powolny, B-Act Sp. z o.o., UTC PRYSZCZ,HYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, BS-Business Support

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *