Miesięczne archiwum: Luty 2017

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia osiągnął najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość 8,2 procenta, a spadki zanotowano aż w 14 województwach. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno taka sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od kilku lat ludzie są przyzwyczajeni do tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak dość podobna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Sytuacja tego typu jest korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić wzrost wypłat. Poza tym coraz większe znaczenie mają różne benefity, jakimi motywuje się pracowników. Zaliczają się do nich na przykład sportowe karty, prywatną opiekę medyczną czy pakiety ubezpieczeniowe dla całej rodziny.

Co ciekawe, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w innych krajach, gdzie jest obserwowany ciągły wzrost wysokości bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w bieżącym roku ogólna liczba osób bez stałej pracy osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Główną przyczyną takich problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu osób, technologiczny rozwój i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na ilość bezrobotnych. Hasła tego typu usłyszeć już można od dwustu lat, a cały czas pomimo stosowania wielkiej liczby najróżniejszych urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że zaawansowane technologie mogą spowodować znikanie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z tego też powodu widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czemu stres ma negatywny wpwływ na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie może wykonywać zawodowych obowiązków, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do pewnej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał właściciel firmy, a potem obowiązek ten przejmuje ZUS.

W zapobieganiu chorób pracowniczych bardzo przydatna jest prewencja, dlatego też w takie działania niejednokrotnie angażuje się również PIP. Jednym z obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W z związku z tym przygotowano liczne warsztaty i kursy związane z takimi zagadnieniami.

Pracodawcy w ramach tego projektu mogą skorzystać poza tym z licznych narzędzi, jakie pozwolą skontrolować wysokość ryzyka w prowadzonych przez nich firmach. Tym sposobem można będzie podjąć odpowiednie działania zapobiegające, a oprócz tego wdrożyć środki profilaktyczne chroniące przed występowaniem zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, czynnik ten to jeden z występujących najczęściej przyczyn pracowniczych chorób. Szacuje się, że około 60 procent wszystkich zwolnień jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmierną presją w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu zgłaszane są częściej pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Za długo trwający stres może się bardzo negatywnie odbić na najrówniejszych płaszczyznach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Powoduje narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a w ogóle nie leczony stać się może przyczyną poważnych schorzeń. Zbyt długie narażanie na stresowe warunki może się nawet zakończyć ciężką nerwicą czy depresją.

Pracownicy w licznych przypadkach nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki może dla nich nieść życie w ciągłym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.

Czy automatyzacja pracy ma wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie miesiące to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a spadki widoczne były aż w 14 województwach. Tego typu sytuacja oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z wyszukaniem odpowiednich specjalistów.

Na pewno sytuacja tego typu jest mocno widoczna w technologicznych branżach, tam już od paru lat pracownicy są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Lecz identyczna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz większej ilości branż, także w obszarach, w jakich jeszcze do niedawna warunki dyktowały firmy.

Tego typu sytuacja będzie bardzo korzystna nie tylko dla samych pracowników, lecz i dla gospodarki, jaką będzie napędzał odpowiedni wzrost wynagrodzeń. Oprócz tego coraz większe znaczenie mają różne dodatki, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi karnety do obiektów sportowych, opiekę zdrowotną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracowników i ich rodzin.

Co interesujące, w naszym kraju trendy są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwuje się regularny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że już w bieżącym roku ilość ludzi pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu powyżej dwustu milionów. Głównym powodem tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew tezom wielu ludzi, postęp technologiczny i coraz większa automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na ilość bezrobotnych. Hasła tego typu często się słyszy od dwustu lat, a w dalszym ciągu pomimo pojawienia się dużej liczby maszyn i urządzeń pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują wymieranie pewnych profesji i powstawanie innych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc mieć atrakcyjne zajęcie muszą inwestować w swój rozwój i nie bać się zmian.

Czy automatyzacja pracy ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatni okres czasu to coraz lepsza sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia osiągnął najniższy poziom od 1991 roku. Pod koniec 2016 roku miało wartość około ośmiu procent, a jakieś spadki zanotowano w prawie wszystkich województwach. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą wystąpić pewne kłopoty z wyszukaniem odpowiednich ludzi.

Z pewnością tego typu sytuacja występuje w branżach związanych z nowymi technologiami, w nich już od paru lat ludzie mają świadomość tego, że to oni dyktują warunki. Jednak dość podobna sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja jest korzystna nie tylko dla zatrudnianych pracowników, lecz i dla naszej gospodarki, jaką może rozruszać wzrost pensji. Dodatkowo duże znaczenie zaczynają mieć różne benefity, którymi motywuje się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karty sportowe, opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, w naszym kraju trendy są całkowicie inne, niż w reszcie świata, gdzie jest obserwowany systematyczny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ogólna ilość ludzi pozostających bez pracy osiągnąć nawet poziom blisko 200 milionów. Główną przyczyną tego typu problemów jest gorsza sytuacja gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, postęp technologiczny i zwiększająca się automatyzacja nie mają wielkiego wpływu na poziom bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od dziewiętnastego wieku, a nadal mimo wykorzystywania ogromnej ilości najróżniejszych maszyn pracowników nic nie zastąpi. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne technologie będą powodowały znikanie niektórych profesji i tworzenie się innych.

Ich liczba w ostatnim czasie bardzo dynamicznie rośnie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności pracowników, którzy chcąc utrzymać się na rynku inwestować muszą we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla przedsiębiorstw i firm, jak i instytucji społecznych. Przebywając na zwolnieniu pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych, lecz też należy mu się za ten okres odpowiednie wynagrodzenie. Do pewnej liczby dni będzie je wypłacał firma, a następnie ten obowiązek przejmuje ZUS.

W zapobieganiu pracowniczym chorobom duże znaczenie ma prewencja, z tego też powodu w takie działania często się też angażuje PIP. Jednym z obszarów, w jakich zaczęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym niepożądanym skutkom zawodowego stresu pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu zostały przygotowane specjalistyczne kursy i warsztaty poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w ramach tego projektu będą mogli skorzystać dodatkowo z licznych narzędzi, pozwalających skontrolować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki takiej analizie można będzie zainicjować skuteczne działania zapobiegające, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przed występowaniem stresu związanego z pracą.

Jak widać po statystykach, czynnik ten jest jednym z bardzo często występujących przyczyn pracowniczych chorób. Szacuje się, że blisko 60 procent lekarskich zwolnień będzie skutkiem postępujących problemów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane pośród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długo trwający stres negatywnie się odbija na najrówniejszych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze osobistej, ale też zawodowej. Często powoduje rosnące problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a pozostawiony bez leczenia stać się może przyczyną poważnych chorób. Narażenie przez dłuższy czas na stresowe warunki zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie wiedzą nawet, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w nieustannym stresie. Skutki takiej sytuacji będą się również odbijać na działaniu firmy, ponieważ zmniejsza się produktywność i zadowolenie, a rośnie ilość wypadków i zwolnień chorobowych.