Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z zamknieciem projektu nr RML/59 8 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Programu Pomocowego

Porządek dyskusja w czasie seminarium obejmie poniższe grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • w sięganiu po wsparcie unijne w ramach programu ZPORR celem ujednolicenia Planu Komunikacji RPO WZ na lata 2007-2013 oraz Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych na rok 2009″
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Pomiar skuteczności implementacji funduszu EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Szczecinie
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Postęp we wdrażaniu PO Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim 2009
 • Zasada równości szans w projektach PO RPW – Raport z badania ewaluacyjnego


 • Grant zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja tapet
 • Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność banku centralnego
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wielicki oraz Zagranica

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT MAREK Uslugi ogólnobudowlane, Fabryka Maszyn i Urządzeń Famak S.A., Rexam Szkło Gostyń S.A., KRECIK Tomasz Baraniuk, Stowarzyszenie „TV-SAT” os. „Krakowska Południe”, Przedsiębiorstwo Przemyslowo-Handlowe AURA Sp. z o.o. , Acquitec Sp. z o.o., Firma Usługowa KomBIT Michał Sieniawski, GoldenLine , MultiModus , Pactor Sp. z o.o., ZAKŁAD GRAFICZNY COLONEL , INFOBASE SOFTWARE , Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Agro-Technika”

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *