Audyt projektu – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z finalizacją projektu nr GTY/95 1 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Priorytetu Spójności

Harmonogram debata w czasie seminarium obejmuje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Wpływ ekonomiczny realizowanych w województwie projektów w ramach Działania 1.4 ZPORR na rozwój regionalny (w tym na poprawę warunków ekonomicznych i atrakcyjności inwestycyjnej) oraz tworzenie stałych miejsc pracy
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Analiza skuteczności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Sala konferencyjna Konferencje w Kazimierzu
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ekspertyza na temat zasadności wyznaczenia obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej w ramach RPO WZ i jego wpływu na aktywność beneficjentów w aplikowaniu o wsparcie z funduszy unijnych
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany omówiony w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych
 • Przesyłanie energii elektrycznej
 • Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • Transport lotniczy towarów
 • Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: zamojski oraz m. Przemyśl

  Upoważnieni beneficjenci to: Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych S.A., ZM MORLINY S.A., „ELZAM-HOLDING” S.A., Krzysztof Parchem, Jerzy Wieczorek, Zakład Robót Inż. i Inst. Elektr. Budownictwa Przemysłowego BREWET S.C., „SATPOL” Systemy Telewizji Kablowej Hanna Siudeja, Jan Kaczkowski , Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, E-WIEMCOROBI , Integrum , Odlewnia Żeliwa „FANSULD” Sp.j. J.Postuła, R.Rudziński, R.Postuła, PERFECT NIEZALEŻNE DORADZTWO FINANSOWE , Zakład Produkcyjny „BOHAMET” Henryk Bogusz, Jarosław Halarewicz Spółka Jawna, eXant Software Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANNA, Eurosense Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *