Audyt projektu – powiadomienie uczestników – projekty EFS

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr OAS/92 3 3 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Luksemburskiego Priorytetu Edukacyjnego

Porządek dyskusja w czasie konferencji przewiduje następujące zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG do realizacji projektów i absorpcji środków z funduszy strukturalnych
 • Analiza efektywności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Kazimierzu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ocena skuteczności działań promocyjnych i informacyjnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie podlaskim na lata 2007-2013
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • odpadowych na przykładzie wybranych
 • Ocena beneficjentów ostatecznych działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdrażania działania 8.2 PO KL w województwie opolskim
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
 • Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: sieradzki oraz krapkowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ZINA, Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A., Leier – Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A., Paweł Chudzik, Przedsiębiorstwo Usług Radiotechnicznych i Telewizyjnych „ZURT – ŁÓDŹ” Sp. z o.o., ELSAT Sp. z o.o. , Centrum Biznesowo Administracyjne , Firma Handlowo-Usługowa Agnieszka Adamek, GridwiseTech , Novainvest S.A., Siltronics Paweł Owczarek, TRAIL.PL , Flowair Głogowski i Brzeziński Sp. j. , Marbo Bogdan Kusek,Marek Krzos Spółka Cywilna, GRAHAMKA” Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.
 • Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *